Survey evacuation lift

Home »  Go to Market »  Survey evacuation lift

Thank you for participating in this study.
Completing the survey will take about 15 minutes of your time.

This questionnaire is part of an independent quantitative study into implementation and use of evacuation lifts en the entailed product specifications.

Go the English questionnaire.


Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek.
Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen.

Deze vragenlijst is onderdeel van onafhankelijk kwantitatief onderzoek naar de implementatie en gebruik van ‘evacuatie liften’ en de gewenste product eigenschappen daaromtrent.

Ga naar de Nederlands talige vragenlijst.